STRONA GŁÓWNA

Sztuka Sakralna to twórczość ściśle związana z wiarą i życiem religijnym, która wymyka się jednoznacznym definicjom.
Najczęściej jednak termin ten stosowany jest w odniesieniu do sztuki chrześcijańskiej i dotyczy budowania Świątyń, ich dekorowania, przedstawiania postaci Świętych w rzeźbie i malarstwie.
Poniżej prezentujemy wykonane w Pracowni obrazy postaci i wydarzeń związanych z wiarą, które stanowią ozdobę kościołów bądź znajdują się w zbiorach prywatnych.

stat4u